Hotline Tư Vấn & Bán Hàng: 1900 2670

Kệ siêu thị

View as Grid List
Sort by
Display per page

Giỏ sắt 1 - MS:12819

Giỏ sắt 1 được làm từ thép tròn Ø6 (lắp cho giá đơn rộng 900mm).
Call 1900 2670

Giỏ sắt 2 - MS:12818

Giỏ sắt 2 được làm từ thép tròn Ø6 (lắp cho giá kép rộng 1000mm).
Call 1900 2670

Kệ siêu thị GST01 - MS:12817

Giá siêu thị đôi, để hàng 2 mặt.Mỗi bên có 4 đợt để hàng(kể cả đáy và đợt), đợt có thể di động để điều chỉnh độ khoảng cách mỗi tầng để hàng.
- Đợt đáy sâu 442mm/1 bên. - Các đợt còn lại sâu 342mm/1bên. - Trên mỗi đợt có các thanh viền trang trí lỗ ô van dùng để chặn không bị rơi hàng, giữa thanh viền trước và thanh viền cạnh được nối với nhau bằng chi tiết nối nhựa.
Call 1900 2670

Kệ siêu thị GST02 - MS:12816

Giá siêu thị đơn, kệ đầu kệ hoặc áp tường. Có 4 kệ để hàng(kể cả đáy và đợt)đợt có thể di động để điều chỉnh độ khoảng cách mỗi tầng để hàng.
- Đợt đáy sâu: 442mm - Các đợt còn lại sâu: 342mm - Trên mỗi đợt có các thanh viền trang trí lỗ ô van dùng để chặn không bị rơi hàng, giữa thanh viền trước và thanh viền cạnh được nối với nhau bằng chi tiết nối nhựa.
2.163.150 ₫

Kệ siêu thị GST03 - MS:12815

Giá siêu thị đơn, kệ đầu kệ hoặc áp tường.
Có 5 đợt để hàng (kể cả đáy và đợt) đợt có thể di động để điều chỉnh độ khoảng cách mỗi tầng để hàng.
- Đợt đáy sâu: 442mm - Các đợt còn lại sâu:342mm - Trên mỗi đợt có các thanh viền trang trí lỗ ô van dùng để chặn không bị rơi hàng, giữa thanh viền trước và thanh viền cạnh được nối với nhau bằng chi tiết nối nhựa.
2.634.995 ₫

Kệ siêu thị GST04 - MS:12814

Giá siêu thị đôi, để hàng 2 mặt.
Mỗi bên có 5 đợt để hàng(kể cả đáy và đợt), đợt có thể di động để điều chỉnh độ khoảng cách mỗi tầng để hàng.
- Đáy sâu 442mm/1 bên. - Các đợt còn lại sâu 342mm/1bên.
- Trên mỗi đợt có các thanh viền trang trí lỗ ô van dùng để chặn không bị rơi hàng, giữa thanh viền trước và thanh viền cạnh được nối với nhau bằng chi tiết nối nhựa.
3.868.370 ₫