Hotline Tư Vấn & Bán Hàng: 1900 2670

Giá sách sắt

View as Grid List
Sort by
Display per page

Giá sách di động MCF1 - MS:12808

Giá sách di động thiết kế dạng tủ hồ sơ di động có bộ điều khiển chuyển động bằng hệ thống ăn khớp bánh răng khi tác dụng vào tay quay trên mỗi khoang.
Mỗi tủ gồm hai dãy: Dãy cơ bản và dãy nối tiếp.
Mỗi dãy cơ bản có 1 khoá hãm để cố định khoang ở vị trí yêu cầu.
Mỗi khoang có 4 đợt di động tạo thành 5 tầng để tài liệu. Giá có 1 khoá để cố định các khoang ở vị trí đóng. Mỗi đợt chịu tải được 30kg.
Call 1900 2670

Giá sách di động MCF2 - MS:12807

Giá sách di động thiết kế dạng tủ hồ sơ di động có tay đẩy, gồm có 4 khoang, mỗi khoang có 4 đợt di động tạo thành 5 tầng để tài liệu.
1 -Đơn cố định có 1 khoang: 1 ch
2 -Kép di động có 2 mặt để tài liệu : 1 ch
3 -Đơn di động có 1 khoang : 1 ch
Giá lắp 1 khoá để cố định các khoang ở vị trí đóng. Mỗi đợt chịu tải được 30kg.
Call 1900 2670

Giá sách sắt GS1A - MS:12806

Giá sách sắt thường dùng làm giá thư viện có 5 tầng để tài liệu kể cả đợt đáy.
2 hồi giá thoáng, có 2 thanh ngang đỡ đợt, đợt có thể di động để điều chỉnh độ cao của mỗi tầng để tài liệu.
1.628.975 ₫

Giá sách sắt GS1B - MS:12805

Giá sách sắt thường dùng làm giá thư viện có 5 tầng để tài liệu kể cả đợt đáy.
Hồi giá thoáng, đợt di động để điều chỉnh độ cao của tầng để tài liệu.
Mỗi đợt chịu tải được 30kg.
1.511.675 ₫

Giá sách sắt GS2K1 - MS:12804

Giá sách sắt thiết kế kiểu giá thép đa năng có 5 tầng (kể cả đợt đáy), hồi giá hở, các đợt cố định, sử dụng hai mặt.
Mỗi đợt chịu tải được 30kg.
2.053.095 ₫

Giá sách sắt GS2K2 - MS:12803

Giá sách sắt thiết kế kiểu giá thép đa năng 2 khoang có 5 tầng (kể cả đợt đáy), hồi giá hở, các đợt cố định, sử dụng hai mặt.
Mỗi đợt chịu tải được 30kg.
3.622.960 ₫