Hotline Tư Vấn & Bán Hàng: 1900 2670

Bộ kệ vách KVTT-01

View as Grid List
Sort by
Display per page

Kệ vách treo tường KVTT-01A MDF - MS:5433

Trọn bộ kệ vách bao gồm:
- 03 hộp (21x21x18)cm
- 01 hộp (26x76x18)cm
- 01 tấm ván thẳng (50x18)cm
- 01 tấm ván thẳng (60x18)cm
Call 1900 2670

Kệ vách treo tường KVTT-01B MDF - MS:5434

Trọn bộ kệ vách bao gồm:
- 03 hộp (21x21x18)cm
- 01 hộp (26x76x18)cm
- 01 tấm ván thẳng (50x18)cm
- 01 tấm ván thẳng (60x18)cm
Call 1900 2670

Kệ vách treo tường KVTT-01C MDF - MS:5435

Trọn bộ kệ vách bao gồm:
- 03 hộp (21x21x18)cm
- 01 hộp (26x76x18)cm
- 01 tấm ván thẳng (50x18)cm
- 01 tấm ván thẳng (60x18)cm
- 01 tấm ván thẳng (70x18)cm
Call 1900 2670

Kệ vách treo tường KVTT-01D MDF - MS:6433

Trọn bộ kệ vách bao gồm:
- 03 hộp (21x21x18)cm
- 01 hộp (26x76x18)cm
- 02 tấm ván thẳng (50x18)cm
- 01 tấm ván thẳng (60x18)cm
Call 1900 2670

Kệ vách treo tường KVTT-01F MDF - MS:6434

Trọn bộ kệ vách bao gồm:
- 03 hộp (21x21x18)cm
- 01 hộp (26x76x18)cm
- 01 tấm ván thẳng (40x18)cm
- 01 tấm ván thẳng (60x18)cm
Call 1900 2670

Kệ vách treo tường KVTT-01G MDF - MS:6435

Trọn bộ kệ vách bao gồm:
- 03 hộp (21x21x18)cm
- 01 hộp (26x76x18)cm
- 01 tấm ván thẳng (40x18)cm
- 01 tấm ván thẳng (50x18)cm
- 01 tấm ván thẳng (60x18)cm
- 01 tấm ván thẳng (70x18)cm
Call 1900 2670